Mesaj de felicitare!!!

Mesaj de felicitare!!!

1772
DISTRIBUIȚI

Onoraţi Pedagogi,
În fiecare an, atunci când răcoarea toamnei se mai lasă îmblânzită de dărnicia soarelui ce-şi trimite peste noi razele din adâncimi nesfârşite de ceruri, când văzduhul e îmbibat cu iz de crizanteme şi gutuie, ne plecăm din nou cu pietate în faţa Măriei Tale – Pedagogul.  Oricine am fi, oriunde am activa, în această zi, ne apropiem gândurile de Dascăl . Acesta e Omul care trudeşte cu abnegaţie pe făgaşul cultivării seminţei de Adevăr şi Frumos, Bine şi Sacru, Cinste şi Demnitate în sufletele celor pe care-i numim cu certitudine floarea şi viitorul ţării.

Aș dori  să exprim gratitudinea și respectul întregului colectiv de părinți pentru tot ceea ce faceți pentru copiii noștri , mai ales pentru lumina și înțelepciunea transmisă tinerii generații. Dumneavoastră  sunteți cei care sădiți în sufletele copiilor încrederea în ziua de mâine şi respectul pentru valorile naționale și cele umane. Este bine cunoscut faptul că  influența pe care o are un pedagog  asupra unui copil este enormă: nu vom putea şti niciodată unde se oprește. Căci fiecare copil poartă în suflet o vorbă, un gest, un sfat al dascălului pe care le va transmite mai departe copiilor săi. Dezvoltarea unui om nu poate fi concepută fără implicarea sufletească a pedagogului. Orice realizare la nivelul societății sau a unei personalități  își are izvorul în munca depusă de Dumneavoastră.

În numele Fundației ”Mircea Eliade” și  al meu personal, exprim admiraţia şi înalta consideraţie pentru toţi Dumneavoastră.  Vă mulțumesc pentru munca asiduă depusă, pentru răbdare și perseverență. Vă urez multă sănătate, ani lungi şi realizări frumoase, bunăstare familiilor Dumneavoastră, putere pentru continuarea activității profesionale și apreciere din partea discipolilor Dumneavoastră.

Cu respect,
Președintele Fundației ”Mircea Eliade”
Gafton Elena