Educația este o acțiune la care își dau concursul grădinița, școala, familia, întreaga societate, iar cooperarea acestor factori apare logică, stringentă.

Cînd spunem educație , ne referim nu   doar  la sistemul de învăţămînt, ci și la sensul extins al acestui important cuvânt. Ne referim la ”cei șapte ani de acasă”, la codul bunelor maniere, la implicare civică, la viața culturală, la reacția în cazul unor situații de urgență, la cultură generală.

Fundația ”Mircea Eliade” dorește să susțină toate acele idei și proiecte care, prin creativitate să contribuie la schimbarea percepției societății Republicii Moldova asupra Educației.

Domeniul principal de activitate ales pentru Fundație, cel educațional, acoperă aspecte esențiale ale dezvoltării învăţămîntului, putând crea astfel un conglomerat de oportunități care, odată fructificate, vor putea conduce la rezultate pozitive și durabile.

Fundația ”Mircea Eliade” a fost constituită la 04 noiembrie 2013 și înregistrată la Ministerul Justiției  la 02 decembrie 2013( nr. de înregistrare 6362) , în temeiul prevederilor Legii nr. 581 din 30 iulie 1999, cu privire la fundații .

Fundația este o organizație necomercială, neguvernamentală, apolitică, fără membri, dotată cu un patrimoniu distinct și separat de patrimoniul fondatorului, care este destinat atingerii scopurilor necomerciale, prevăzute de prezentul statut.

Fundația ”Mircea Eliade” își desfășoară activitatea pe tot teritoriul Republicii Moldova și altor țări.

Situația economică din țară ne justifică să afirmăm sus și tare că, fără aportul întregii comunități bunul mers al lucrurilor în Liceu va fi periclitat.  De noi depinde dacă vom avea în țară un învăţămînt de tip european, o forjerie de tineri competitivi pe întreg mapamondul, avântați spre culmile progresului, pe care să-l făurească aici, acasă. Știm că putem să facem acest efort calitativ care va facilita integrarea copiilor  noștri în comunitatea europeană.

Fundația ”Mircea Eliade” îndeamnă părinții , comunitatea națională și internațională să se informeze despre performanțele Liceului Teoretic ”Mircea Eliade” și să se implice în activități orientate spre dobîndirea și propagarea cunoștințelor, educației, dezvoltării unui învăţămînt de calitate.

Misiunea Fundației ” Mircea Eliade” este de a sprijini dezvoltarea învăţămîntului primar , gimnazial și liceal din Republica Moldova, de a sprijini Instituția Publică Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” în activitatea de educare, instruire, formare, îndrumare și supraveghere a elevilor unității de învăţămînt și implicarea în activitățile de îmbunătățire continuă și modernizare a condițiilor de studiu pentru elevii săi. Fundația este implicată în apărarea drepturilor omului, promovarea democrației, culturii și artei, culturii fizice și sportului de amatori, ocrotirea sănătății, asistență socială, protecția mediului înconjurător, propagarea valorilor umane, susținerea altor domenii de utilitate publică.

Valorile Fundației ”Mircea Eliade” :  Transparența, Profesionalismul, Cooperare, Seriozitate.