Fundația este în lista beneficiarilor desemnării procentuale de 2% cu nr.508

Fundația este în lista beneficiarilor desemnării procentuale de 2% cu nr.508

355
DISTRIBUIȚI

Stimate Donator,

Prin prezentul mesaj Vă invităm să susțineți Instituția Publică Liceul Teoretic ”Mircea Eliade” în activitatea de educare, instruire, formare, îndrumare și supraveghere a elevilor unității de învățământ și implicarea în activitățile de îmbunătățire continuă și modernizare a condițiilor de studiu pentru elevi ,  prin direcționarea a 2% din impozitul Dvs. pe venit către Fundația ”Mircea Eliade” . Fundația   este în lista beneficiarilor desemnării procentuale (nr.508).

http://www.justice.gov.md/public/files/don/2017/decembrie/ASOCIATII_2017-2018_151217.pdf

În fiecare an, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie, persoanele fizice plătitoare de impozite pot direcționa 2% odată cu depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit, cunoscută anterior și sub numele de Formularul CET15.

Ca urmare a reformei fiscale din toamna anului 2018 și modificării pragurilor de impozitare salariale, Formularul CET15 a fost înlocuit cu Formularul CET18.

Ca rezultat, în 2019, persoanele fizice plătitoare de impozite urmează să prezinte la Serviciul Fiscal de Stat două declarații cu privire la impozitul pe venit:

–          Formularul CET15 sau Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru venituri obținute în perioada 01.01.2018 – 30.09.2018 (Instrucțiunea de completare disponibilă aici).

–          Formularul CET18 sau  Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru venituri obținute în perioada 01.10.2018 – 31.12.2018 (Instrucțiunea de completare disponibilă aici).

Prin urmare, și persoanele fizice plătitoare de impozite  care doresc să direcționeze 2% către o organizație non-guvernamentală sau cult religios din țară, vor trebui să indice codul fiscal al organizației pe care doresc să o susțină (cele 13 cifre)  în ambele declarații: atât în Formularul CET15, cât și în Formularul CET18.

În Formularul CET15, codul fiscal al organizației beneficiare va fi trecut în secțiunea a șasea (facultativă), în câmpul M2. Câmpul M1 nu va fi completat, va rămâne gol. În Formularul CET18, codul fiscal al organizației beneficiare va fi introdus în secțiunea a cincea (facultativă), în câmpul M1.

Formularele CET15 și CET18 pot fi obținute:

–          de la orice oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat;

–          de pe pagina web https://servicii.fisc.md/formulare.aspx, cu posibilitatea descărcării și completării lor;

–          de pe pagina web https://servicii.fisc.md/: opțiune valabilă pentru deținătorii semnăturii electronice sau mobile. În acest caz, la accesare, formularul va fi deja pre-completat cu informațiile de care dispune Serviciul Fiscal de Stat.

Formularele pot fi depuse:

  • personal: la orice oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, indiferent unde are viza de domiciliu persoana fizică plătitoare de impozite;
  • prin poștă: caz în care formularele pot fi expediate către oricare oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat;
  • online: cu aplicarea semnăturii electronice sau mobile.

Reamintim că orice persoană care dorește să redirecționeze 2% trebuie să depună declarația cu privire la impozitul pe venit, chiar dacă este angajată într-un singur loc de muncă și nu are obligația, potrivit Codului fiscal, de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit.

Vă mulțumim,
Cu respect,
Fundația ”Mircea Eliade”